Divaani

Mallinnustyö divaanista asiakkaalle. Mallintaminen Rhinoceros 4.0 ohjelmalla. Rendaustyökaluna käytetty Flamingo nXt:tä.