Nostalgia

Mallinnustyö palkinnon ulkomuodosta. Lasi ja puu materiaaleina. Mallintaminen Rhinoceros 4.0 ohjelmalla. Rendaustyökaluna Flamingo Raytrace.